Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin Radca Prawny Szczecin
Zawsze staram się optymalizować koszt świadczonych przeze mnie usług. Oferuję Klientom pomoc spełniającą wysokie standardy, a jednocześnie dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz przewidywanych nakładów i pracy koniecznej do wykonania zlecenia. W przypadku reprezentowania Klienta przed sądem, elementem wynagrodzenia jest także zasądzone przez sąd od drugiej strony procesu, wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Za czynności wykonywane w ramach świadczonej obsługi prawnej, wynagrodzenie ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie. Każda sprawa jest inna i niemożliwym jest ustalenie z góry stawek, które będą adekwatne do każdego przypadku. Poza stawkami indywidualnymi, co do zasady proponuję trzy sposoby rozliczeń:
Stawki godzinowe
W tym systemie rozliczeń godzinowych Klient płaci jedynie za czas rzeczywiście mu poświęcony. W przypadku braku zleceń w danym okresie rozliczeniowym, Klient nie ponosi żadnych kosztów. Rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą.
Ryczałt z limitem godzin
Klientom zainteresowanych stałą obsługą prawną oferuję system rozliczeń ryczałtowo – godzinowy. System ten zawiera miesięczny ryczałt godzin. W razie wykorzystania limitu w danym miesiącu kolejne godziny rozliczane są według wcześniej ustalonych stawek godzinowych. W tym systemie liczony jest faktyczny czas poświęcony na obsługę Klienta i załatwienie danej sprawy.
Success fee
W przypadku niektórych spraw, proponuję ustalenie wynagrodzenia w ten sposób, iż jego część jest należna po pozytywnym załatwieniu sprawy Klienta. Pozytywnym, czyli wygraniu dla Klienta sprawy sądowej lub administracyjnej, lub załatwieniu jej, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
Strona główna
Radca prawny
Zasady współpracy
Klienci i referencje
Wynagrodzenie
Kontakt
Radca Prawny Szczecin
Copyrights ©2010 Radosław Strawa | Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Projekt i wykonanie: averta.pl Strony internetowe | Studio graficzne